Ремонтират пътя от Баничан до Брезница!

След избора на изпълнител, ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на пътя Баничан – Брезница.

Основна цел е да се извърши реконструкция и рехабилитация на отклонението от републиканския  път BLG 1091 II-19 край град Гоце Делчев от село Баничан до с. Брезница, с което ще се подобрят транспортно – експлоатационните качества на  пътната настилка и част от пътното тяло, с оглед  улесняване движението на транспортните средства, облекчаване на трафика, добро отводняване на пътното платно, което минава покрай р. Туфча и подобряване на организацията и безопасността на движение в пътния участък, който е с дължина 8 км и  664,31м.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене