Дарителска кампания за църквата в село Джигурово

Църковното настоятелство към храм “Събор на 12-те Апостоли” село Джигурово и кметът на селото Александър Мицев подемат инициатива по събиране на средства за ремонта на покрива на сушилнята и изграждането на новата магерница пред църквата.
Желаещите да дарят могат да се обърнат към кмета на селото .

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене