Общо 3359 дела са били разгледани в Районен съд – Петрич през изминалата година, отчете председателят на съда Атанас Кобуров

Общо 3359 дела са били разгледани в Районен съд – Петрич през изминалата година. От тях 2030 са граждански, а 1329 – наказателни, това каза днес пред медиите председателят на съда Атанас Кобуров. За сравнение той показа, че през 2022 година броят на разгледани дела е бил 3298, от които 2031 са граждански и 1267 – наказателни. През 2021 година разгледаните дела са общо 3189.

Това, което може да се обобщи като данни е, че вече имаме една трайна, запазваща се тенденция на постоянен брой постъпващи дела в Районен съд – Петрич, каза Кобуров. За миналата година имаме увеличение на постъпленията на граждански дела и също имаме намаление на наказателни дела, като са намалели основно обжалванията на наказателни постановления, допълни той.

Броят на постъпилите дела за 2023 година в Районния съд са 2744, от които 1812 са граждански, а 932 са наказателни. Свършените дела през изминалата година са общо 2928. В процентно изражение това са 87% от разгледаните, сочат данните в отчета на съда. Кобуров подчерта, че през тази отчетна година са завършени 245 дела повече, спрямо 2022 година и 190 повече, спрямо 2021-ва.

В края на миналата година председателят отчете ръст на делата за домашно насилие в Районния съд в Петрич.

През 2023 г. са се увеличили и делата по Семейния кодекс, каза той. Това са основно дела, които касаят родителските права. Кобуров посочи, че практиката на съда в Петрич уважава правата и законните интереси и на бащите като по думите му понякога един всеобхватен поглед на данните показва, че има проблем и с майките.

Той разказа, че през изминалата година е направена и стъпка към решаване на кадровите проблеми, като двама съдии са положили клетва – съдия Хантова и съдия Полизоева. Председателят посочи, че дълго време са работили и в намален състав.

От изнесените данни става известно, че в момента съгласно поименното разписание на длъжностите в институцията работят 36 човека, като седем са магистрати в т.ч. административният ръководител. Има един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. Наказателната колегия се състои от четири състава, а гражданската – от три.

Освен делата, Кобуров съобщава и за ред инициативи, с които се е ангажирал Районен съд – Петрич. Всяка година тук се провежда и ден на отворените врати. „Деня на отворените врати в Петрич е един от най-масовите в страната, с няколко симулирани процеса“, каза председателят. В рамките на инициативата ученици от четвърти класове са участвали в симулиран процес, а дванадесетокласници са дискутирали правни теми.

Продължило е и установеното сътрудничество между Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и Районен съд – Петрич, където различни съдии провеждат срещи със средношколците, за да ги запознаят със същността на юридическото образование, каза Кобуров.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене