КЕВР одобри по-ниска цена на газа за февруари

Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР) одобри по-ниската цена на природния газ за февруари. Намалението спрямо януари е с 8,4%. Тя ще бъде в размер на 71,08 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от енергийният регулатор.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за м. февруари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан.

Тези количества покриват 42,03 % от потреблението за месеца и имат определящо значение за постигането на благоприятни цени на синьото гориво

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене