Кметът Методи Байкушев: Предложеното повишение на данъци и такса смет е разумно и е част от оздравителния план за Общината

С 25 гласа „за“ общинските съветници в Благоевград приеха предложението на кмета Методи Байкушев за повишаване на такса битови отпадъци (ТБО), данък „Недвижими имоти“ и данък „Възмездно придобиване на имущества“ в областния център.

С направените промени размерът на ТБО за 2024 г. ще бъде 2,5 промила, данък „Недвижими имоти“ става 2,5 %, а данък „Възмездно придобиване на имущества“ се покачва на 3 %.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев мотивира предложението за промените, като обясни, че увеличението е разумно и ще позволи стабилизиране на Общината.

Той представи подробна презентация, с която нагледно очерта с колко и по какъв начин ще се отразят реформите на данъкоплатците в областния център. Например:

За жилища от 60 кв. м общото годишно увеличение за такса битови отпадъци и данък „Недвижими имоти“ в  зона V „Старо Струмско“ е 12.42 лв., а за зона I – идеален център 40.52 лв.

За жилища от 80 кв. м общото годишно увеличение за такса битови отпадъци и данък „Недвижими имоти“ в  зона V „Старо Струмско“ е 16.55 лв., а за зона I – идеален център 54.03 лв.

За жилища от 100 кв. м общото годишно увеличение за такса битови отпадъци и данък „Недвижими имоти“ в  зона V „Старо Струмско“ е 35.48 лв., а за зона I – идеален център 82.57 лв.

Кметът Байкушев не подцени факта, че промените ще предизвикат затруднения за благоевградчани, но подчерта, че увеличението е механизъм за справяне с финансовите липси в общинската хазна.

„Вече реализирахме част от оздравителния план на Община Благоевград, друга гласуваме днес, а за следващата година съм поел ангажимент да предложа пред вас и заедно да проведем реформи в управлението, така че да увеличим приходите и да съкратим разходите“, заяви по време на заседанието Методи Байкушев.

Пред общинските съветници кметът подробно изброи конкретните стъпки за стабилизиране на Общината.

Първата от тях е съкращаване на разходите за администрацията и второстепенните звена, в това число култура, спортни имоти, зоопарк, селско и горско стопанство, външна културна програма. Предвижда се и оптимизиране, и осъществяване на контрол на общинските предприятия, увеличаване на приходите от търговските дружества.

„Когато Общината създава търговски дружества логиката е, че те извършват дейност и реализират печалба, носят дивидент на Общината. Поемам ангажимент неефективните търговски дружества, които ползват общински ресурс и инфраструктура, да бъдат закрити или да направя така, че те да заработят и да носят пари. Предстои да съставим работна група, с която да изготвим цялостна реформа за синята зона, разширяване и промяна на цялостния модел, по който се осъществява платеното паркиране в Благоевград, така че тази публична инфраструктура, която е изградена от нашите предци и която сега се ползва от нас, да реализира печалба, за да може тя да се поддържа и обновява“, каза още адв. Байкушев.

По думите му увеличаване на приходите от общинска собственост са от изключителна важност, тъй като към момента те са много ниски. Кметът допълни, че е твърдо решен да пресече порочните практики да се правят компромиси към определени хора или фирми.

„Слагам край на неразумните разходи за неефективни фестивали, скъпи изпълнители, безплатни концерти, феноменални пиротехнически шоута и т.н. Не съм против концертите, но първо ще въведем ред, за да видим как външна културна програма може да се осъществява със собствени средства, със спонсори, с проекти, така че тя да бъде максимално ефективна“, зави още кметът.

Не на последно място той посочи, че в оздравителния план е заложено и изразходването на целевите средства от европейско и национално финансиране по предназначение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене