/ВИДЕО/ Иван Геров е Новият председател на общински съвет Гоце Делчев

Иван Геров бе избран днес за председател на общински съвет на община Гоце Делчев на продължението на първото заседание на новия общински съвет от 8 ноември когато съветниците положиха клетва в присъствието на областния управител, Мария Димова. Да се отложи изборът на новия председател бе предложение на групата на БСП. На днешното продължение на заседанието, от присъстващите 27 общински съветници бе предложено едно-единствено име и то бе на Иван Геров от групата на БСП който бе избран с впечатляващо мнозинство от 23 действителни гласа. Съгласно закона за местното самоуправление изборът бе таен. За провеждане на изборът, бе сформирана комисия като от всяка партия излъчиха по един член в това число и председателят на комисията, юристката Костадинка Богданова групата на ГЕРБ. Тя обяви резултатите от тайният вот

 

Новоизбраният председател на местния парламент призова колегите си по-скоро да се входират решения за сформиране на групи за да може по-скоро новият общински съвет за започне пълноценната работа на мандат 2023 – 2027 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене