Отказаха регистрация на „репресирани македонци“

Агенцията по вписванията отказа регистрация на сдружение „Дружество на репресираните македонци в България, жертви от комунистическия терор“, а Окръжният съд на първа инстанция потвърди отказа.

Според Агенцията има несъответствие на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане. Прието е, че целите в Устава на сдружението са в противоречие с Конституцията на Република България, както и че като средства за постигането им са визирани мероприятия, присъщи на класическа политическа партия, а политическа дейност се урежда с отделен закон.

Съдът откри и още пропуски. Посочено било, че учредителното събрание на шестимата е проведено на 22 юли 2023 г. в Благоевград, но не е посочен час и точно място на провеждането му. Уставът не отговарял на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и не съдържа правила за възникване и прекратяване на членството, както и ред за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството.

Решението на съда в Благоевград не е окончателно и може да се обжалва.

Зад това сдружение стоят хора от Благоевградска област, определящи се за македонци.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене