Забраниха ползването на питейна вода за поливки в Благоевград

Поради зачестилите случаи на използване на питейна вода за поливане, което води до нарушено водоподаване в по-високите зони на населените места на община Благоевград и намаляване на водоизточниците, кметът на Благоевград Илко Стоянов издаде заповед, с която се забранява изразходването на водния ресурс за нужди, различни от основното му предназначение.

Не е позволено с питейна вода да бъдат поливани зелени площи, цветни и зеленчукови градини, да бъдат измивани тротоарни настилки, дворове, моторни превозни средства, балкони и др.

Всички водоползватели следва да поддържат в изправност водопроводните инсталации и да не допускат разпиляване на водния ресурс. При констатирани нарушения от страна на физически и юридически лица ще бъдат съставяни актове и ще бъдат налагани глоби съгласно чл. 200 от Закона за водите.

Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на кметовете и кметските наместници на селата със съдействието на общинска администрация.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене