5 000 семейства в Бобовдолско и Пернишко могат да останат без препитание заради промените в Плана за възстановяване, планирани от Правителството

Наскоро Ви разказахме за големите инвестиционни планове на ТЕЦ Бобов Дол и намерението им да вложат над половин милиард лева в създаване на зелено производство на енергия в град Бобов Дол. От Централата планират преминаване към природен газ, биогаз и строителство на 100Мвт фотоволтаичен парк.

Но застрашени ли са всички тези планове?

Преди дни изтече публично информация, че новото правителство планира промени в Националния план за възстановяване и устойчивост, с които окончателно да закрие въглищната енергетика в България и то скоро. Звучи изключително жалко предприятия, които са готови да вложат стотици хиляди левове в проекти за декарбонизация да бъдат затворени преждевременно.

И не само това, според изтеклата информация Правителството няма никакъв план за преквалификация на заетите в сектора. Това означава, че без предизвестие и без никаква алтернатива хиляди български опитни енергетици, а и миньори ще останат без препитание, което означава още няколко нови обезлюдени български района.

Какво точно Правителството иска да промени в Националния план за възстановяване и устойчивост?

В плановете на новото правителство неясно е записано „поетапно извеждане от експлоатация на технологично остарелите електроцентрали на въглища с брутна мощност 800Мвтч, като е отбелязано, че ТЕЦ Марица Изток 1, 2 и 3 не са включени в това намерение.

Въпросното решение буди недоумение за всички останали централи на въглища ли става въпрос и по каква причина е решено, че държавната централа не е в категорията „остаряла електроцентрална на въглища“ след като никой не е инвестирал в нея от изключително отдавна?

ТЕЦ Бобов Дол, за който Ви разказахме, изглежда е възможно да бъде един от потърпевшите и най-засегнатите от плановете за ликвидация на българската енергетика на новото Правителство, тъй като Централата притежава обща инсталирана електрическа мощност от 630Мвтч и е най-голямата функционираща въглищна централа извън изредените „изключения“, включващи държавната ТЕЦ Марица Изток 2 и двете американски централи.

Колко българи би засегнало пряко затваряне на най-важната електрическа централа в Западна България?

В ТЕЦ Бобов Дол пряко заетите служители и работници са около 1000 души, но следва да се отбележи, че редица малки местни фирми са създали и организирали своята дейност покрай този голям за района работодател. Тук става въпрос за малки фирми за части, техника, ремонтни дейности и други подобни.

Същото е и при мините, които доставят въглища на ТЕЦ Бобов Дол. Те често разчитат на множество подизпълнители, дори за използваните багери, булдозери и други технически средства.

ТЕЦ Бобов Дол се снабдява с въглища от 4 въглищни мини, намиращи се в Бобовдолско, Пернишко и Софийско, в които се трудят над 1000 българи. На ден се осъществяват и десетки курсове, както влакови, така и с камиони за транспортиране на добитите въглища в мините към ТЕЦ Бобов Дол, в която дейност за заети много по-малки фирми и стотици хора от района.

Крайната сметка показва, че само директно с работата на ТЕЦ Бобов Дол са свързани над 5 000 работни места в Бобовдолско и Пернишко. 2 района, които са застрашени от обезлюдяване, ако Централата спре работа.

Тези 5 000 българи имат съпрузи, деца, внуци, родители. Целите им семейства разчитат на работата на ТЕЦ Бобов Дол, която осигурява препитание за всички тези хора, а едно правителство решава, че подобни предприятия не са необходими и е готово да ги закрие с лека ръка.

Ще се отрази ли на енергийната сигурност на страната рязкото затваряне на най-важната електрическа централа в Западна България?

ТЕЦ Бобов Дол е един от основните стълбове на българската електроенергийна система и е важен елемент от енергийната и националната сигурност. Централата е позиционирана в югозападната част на страната и е съществен възел в потокоразпределението на цялата електроенергийна система.

Генерираната електрическа енергия се изнася по електропроводи към важни индустриални потребители от национално значение и пръстен, захранващ град София. ТЕЦ Бобов Дол осигурява надеждното електрозахранване на Топлофикация София в нормални и аварийни режими.

При максимални зимни товари и неработещи ПАВЕЦ Белмекен и ВЕЦ Сестримо ТЕЦ Бобов Дол играе важна роля за захранването с електрическа енергия на южните квартали на София. Централата изпълнява ключова роля в периодите на намалени водни притоци към ВЕЦ в Югозападна България.

Не на последно място Централата предоставя услуги по първично регулиране на честотата, както и автоматично вторично регулиране. Тази функция е от съществено значение за управление на електроенергийната система в условията на паралелна работа в обединената европейска система.

Според експерти затварянето на централа с размерите на ТЕЦ Бобов Дол без заместващи мощности, която произвежда до 15% от енергията от кондензационни мощности в страната, ще обрече страната ни не само на енергийна криза и недостиг на електрическа енергия, а и до социална криза поради опасността от рязко покачване на безработицата в Бобовдолско и Пернишко.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене