ВиК-Петрич започна полагането на нов водопровод в село Първомай

Със средства от общинския бюджет ще бъдат сменени водопроводните тръби на една улица в село Първомай, които са сериозно амортизирани и постоянно аварират.
Реконструкцията ще обхване ул. „Гоце Делчев“ в участъка от ул. „Огражден“ до ул. „Опълченска“ и от ул. „Антон Попов“ до ул. „Цар Самуил“. Общата дължина на новия водопровод е 442 м. Изграждат се по проекта и 42 отклонения, монтират се и необходимите спирателни кранове – 2 броя. Изпълнител е Общинската фирма ВиК – Петрич.

След приключване на работата по вътрешната водопроводна мрежа, ще бъде положена и нова асфалтова настилка – два пласта, както и бордюри от двете страни на улицата.
От 2015 година в село Първомай има изградени3 000 метра нови водопроводи и 800 метра канализация. Започна и изпълнението на обект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Първомай“ на стойност 1 892 651 лв. с ДДС – безвъзмездно финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене