В Сандански започва приемът на документи за записване на деца в първи клас

От утре започва приемът на документи за записване на деца в първи клас!

От утре, 31 май до 2 юни, включително, започва приемът на документи за записване на деца в първи клас. Подаването на заявления се извършва на място в съответното училище.

Приемът на ученици в първи клас се осъществява според утвърдена Система за прием на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2023-2024 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Сандански.
Системата за прием, график на дейностите за прием в първи клас, прилежащите райони и заявленията за кандидатстване са налични в следния линк >>>https://rb.gy/r7clc.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене