Практическа подготовка по Защита на личните данни на студенти от два факултета на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе в Община Благоевград

За втора поредна година Община Благоевград проведе пилотно за страната практическо обучение по Защита на личните данни на студенти от два факултета към ЮЗУ „Неофит Рилски“.
То е по програма „Жан Моне“ в областта на висшето образование“ и е насочено към студенти на Правно-исторически и Стопански факултети.

Обучението се проведе от Маргарита Петкова, длъжностно лице по „Защита на данните“ на Община Благоевград. Сред присъстващите на събитието бяха гл. ас. д-р Анна Христова и гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова към ПИФ.
Студентите от специалност „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“ имаха възможност да приложат придобитите знания, както и да се запознаят с добрите практики в Община Благоевград, професионалните стандарти и ефективното прилагане на нормативните разпоредби.

Събитието се състоя в зала №5 на Община Благоевград и се осъществява в рамките на проект № 101047808 с наименование ,,European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions‘‘ (EDP- PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ,, Еразъм +‘‘ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование“, с ръководител на проекта доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет.
Община Благоевград в партньорство с ЮЗУ „Неофит Рилски“ провеждат първи по рода си практически обучения на студенти по специалността в страната.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене