44,3 г. е средната възраст на населението в Пиринско, Брезница е най-голямото село в областта

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението в Благоевградска област, отчитат от Националния статистически институт.

Към 31 декември 2022 г. в областта са живели 288 161 души, което е 4.5% от населението на България. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 2055 души, или с 0.7%.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 167, или 21.6% от всички. Повече са жените, като разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Децата до 15 години са 41 985, или 14.6% от общия брой на населението.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която достига до 44.3 години в края на 2022 година.

Населението в трудоспособна възраст към края на 2022 г. е 172 318 души, или близо 60%.

В Благоевградска област има 274 населени места, от които 13 са градове и 261 – села. Осем населени места са без население. Всяко четвърто пък е с до 50 жители, а 13 са с под 5 души.

Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население – 3 326 души.

През миналата година са родени 2409 бебета, което е със 186 по-малко от предходната година. Малко над половината новородени са извънбрачни. Област Благоевград е с раждаемост по-ниска от средната за страната (8.8‰).

Броят на умрелите лица в област Благоевград през 2022 г. е 4559, като спрямо предходната година броят им намалява с 1237. Високата смъртност през 2020 и 2021 г. се дължи вероятно на ковид-пандемията, защото тогава е пикът на смъртността за последните десетилетия. Със затихване на коронавирусната епидемия смъртността спада и стига до нормалните за годините цифри.

През 2022 г. в област Благоевград са регистрирани 985 брака – с 55 по-малко спрямо предходната година. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.1 и 28.9 години. Броят на разводите в областта през 2022 г. е 353, или с 40 по-малко от регистрираните през 2021 година.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене