Спортен празник в Обединено училище „Св.Паисий Хилендарски“-с.Корница

Днешният ден премина много емоционално и вълнуващо за учениците от ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Корница. Под ръководството на директора г – н Бялк и учителя по физическо възпитание и спорт г –н Хаджиев, се проведе спортен празник в училището. Организирани бяха щафетни игри, футбол, народна топка, волейбол и колоездене.
Директорът на училището г- н Бялк награди победителите с грамоти и купи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене