Едва 485 деца са родени в Смолянско през 2022 г.

През 2022 г. в Област Смолян са регистрирани 485 родени деца, като от тях 482 (99.4%) са живородени. Коефициентът на обща раждаемост през 2022 г. е 5.1‰. Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро „Юг“.

Броят на живородените момчета (249) е с 16 по-голям от този на живородените момичета (233), или на 1 000 живородени момчета се падат 936 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 312 и 170 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 5.8‰, а в селата – 4.2.

В териториален аспект най-висока е раждаемостта в общините Мадан – 6.5‰, Рудозем и Смолян – по 5.8‰. С най-ниска раждаемост през 2022 г. са общините Баните – 1.9‰, Девин – 3.6‰ и Борино – 4.1‰.

Общо за страната коефициентът на раждаемост е 8.8 на хиляда. Област Смолян е на последно място в страната по този показател.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2022 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.33. За сравнение, през 2005 г. той е бил 1.14 деца, а през 2015 г. – 1.28 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост общо за страната е 1.78 деца през 2022 година.

През 2022 г. средната възраст на майката при раждане на дете в областта е 30.0 години, а на първо дете – 27.8 години.

Регистрирани са 5 случая на многоплодни раждания, при 7 през 2021 година.

През 2022 г. броят на живородените извънбрачни деца е 318, или 66.0% от всички живородени.

В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени в общините Чепеларе (84.0%), Девин (82.4%) и Мадан – 81.3%, а най-нисък – в Борино (40.0%), Доспат (44.4%) и Златоград(44.7%).

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене