Черен Великден в Югозапада! Отиде си уважаван от всички

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15.04.2023 г. на 69-годишна възраст ни напусна проф. д.н. Людмил Кръстев.

Проф. д.н. Людмил Кръстев бе дългогодишен член и ръководител на катедра „Психология“ към Философския факултет.

Той бе уважаван колега и преподавател, високо оценяван за професионализма и научните си приноси към психологията.

Проф. д.н. Кръстев бе обичан преподавател, с дипломатичен характер и неизменна усмивка.

Поклон пред светлата му памет!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене