Училището в Дъбница си партнира с гимназии от Петрич и Кюстендил

И тази година Об.У “Христо Ботев”-с.Дъбница участва в НП “Иновации в действие”. Участваме в програмата и си партнираме с: ПГИМ “Йордан Захариев”, гр. Кюстендил – иновативно училище;
ПГИТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Петрич – иновативно училище;
ПТГ “Джон Атанасов”, гр. Кюстендил.
В периода 04-07 април се проведе мобилност по Договор за сътрудничество и обмяна на иновации в гр. Кюстендил.


По време на престоя си в гр. Кюстендил, екип от учители и ученици имаха възможността да присъстват на открити уроци и да участват активно в урочната дейност, разгледаха материално-техническата база на училището-домакин, обмениха опит със своите колеги, създадоха нови познанства, успяха да се запознаят с културно-историческото наследство на гр. Кюстендил.
Учениците Асан Махмудов и Айрин Юнузова се представиха отлично по врме на открития урок по английски език.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене