Приключва подмяната на стар водопровод в село Генерал Тодоров. Предстои в още шест села

На довършителен етап е работата на изпълнителя по възложена от Община Петрич поръчка за подмяна на етернитов амортизиран водопровод в село Генерал Тодоров.
Полагат се на мястото на стария етернит нови полиетиленови тръби – висока плътност и устойчивост на пукнатини.

Общата дължина на трасето, чиито тръби се сменят, е 400 метра. Изградени са също необходимите отклонения.
Реконструкцията се извършва със собствени средства на Община Петрич по решение на съветниците.

В още шест села на територията на общината ще се подменят също остарели водопроводи, за да се гарантира, че ще намалеят авариите и ще има безпроблемно подаване на питейна вода до домакинствата.
Включените обекти са в селата:
Дрангово,
Първомай,
Самуилово,
Скрът,
Старчево
Тополница.

Общо подменените водопроводи ще бъдат 2 387 м.
Това е методът на работа, заложен от Община Петрич, за да може да се пристъпи към полагането и на нова настилка на улиците, които ще бъдат с нови водопроводи и няма да има разкопавания, защото се елиминират проблемите с подземната инфраструктура.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене