Кандидат студентски изпит за прием в УНСС ще се проведе в НПГ “Димитър Талев”

Със съдействието на община Гоце Делчев и с личното участие на заместник-кмета г-н Валери Сарандев заедно с г-жа Маргарита Енчева, началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт”, в гр. Гоце Делчев се проведоха вълнуващи срещи с директори, преподаватели и ученици от общината. От страна на УНСС участваха проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебна дейност, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност, проф. д-р Еленита Великова, главен секретар по науката, ас. д-р Габриела Наскова, Ивона Велкова от дирекция „Информационни технологии“ и инж. Мария Божкова от сектор „Маркетинг“. Бяха дискутирани въпроси, свързани със сътрудничеството между УНСС и училищата в региона, възможностите за обучение, за бъдещи съвместни проекти и други.

Среща на екипа на УНСС с представители на община Гоце Делчев и директори на училища от общината

Първото посещение се осъществи в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“, като бяха обсъдени подробно възможностите за сътрудничество с директора на гимназията г-жа Мария Георгиева. Екипът на УНСС проведе срещи с учениците от 12-ти клас, като беше представена кандидатстудентската кампания на УНСС за учебната 2023/2024 година. Подробно беше разяснена процедурата за кандидатстване в УНСС, изпити, срокове и документи за класиране. Учениците задаваха въпроси относно специалностите, обучението, програмите за мобилност и други аспекти на университетския живот.

Екипът на УНСС с ученици от 12-ти клас на НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев
Срещите в НПГ „Димитър Талев“ предизвикаха голям интерес сред учениците от 12-ти клас

Особено внимание беше обърнато на предстоящия предварителен изпит във формат на ДЗИ, който УНСС организира специално за учениците от района на Гоце Делчев. Тази инициатива на нашия университет спестява на учениците и техните родители разход и за пътуване и време, за да положат изпит в София.

Второто училище-партньор, с което УНСС подписа меморандум за сътрудничество, е Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в гр. Гоце Делчев. Учениците от тази гимназия проявиха интерес към начина на преподаване в УНСС и иновативните подходи, които Университетът прилага за подготовката на своите студенти. Разяснени бяха разликите между редовната и дистанционната форма на обучение, както и разнообразните възможности, които Университетът предлага за обучение, работа и стаж. Бяха дадени редица примери за успешно реализирани възпитаници на УНСС.

Учениците задаваха въпроси относно Алианса за европейски университет, в който участва УНСС (ENGAGE.EU), както и относно възможностите за мобилност по програма „Еразъм+“.

Екипът на УНСС и ученици от 12-ти клас от ПМГ „Яне Сандански“ , гр. Гоце Делчев
Учениците от ПМГ „Яне Сандански“ задаваха множество въпроси относно възможностите за обучение в УНСС, както и за университетския живот

Предварителният изпит за прием в УНСС във формат ДЗИ (матура) по български език и литература ще се проведе на 23 март 2023 г. от 13.00 ч. в залите на НПГ „Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев. На него могат да се явят всички дванадесетокласници, както и кандидат-студенти, завършили предходни години, от района на Гоце Делчев и съседните общини.

Регистрацията за изпита може да се направи онлайн в платформата за кандидат-студенти на УНСС: https://webpriem.unwe.bg


 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене