Ръководството на НЛРС-СЛРБ се срещна с ловните сдруженията в Благоевградско

Започна провеждането на регионалните срещи на ръководството на НЛРС-СЛРБ със сдруженията от страната, като поводът са последните промени в ППЗЛОД.

Както вече информирахме, с постановление на Министерски съвет, след две години борба, усилията на ловната общност се увенчаха с успех и 30% от вноската за стопанисване на дивеча, които отиваха в държавния бюджет, се върнаха при ловците.

Тези средства ще постъпват в Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ, като ще могат да се изразходват само за разселване.

Фактът, че постъпленията в националната програма значително ще се увеличат, накара много от членовете на Съюза да поискат да се променят принципите, по които функционира програмата.

На 15 март председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев се срещна с ръководствата на ловно-рибарските сдружения от областите Благоевград, Кюстендил и Перник.

В Благоевград той разясни, че една предварителна координация на мненията по време на тези регионални срещи ще помогне на УС на НЛРС-СЛРБ да внесе предложение за промени във функционирането на националната програма по време на тазгодишното заседание на Общото събрание на организацията през юни.

Предложени за обсъждане бяха три варианта – да се запази досегашния принцип на солидарност, които функционира от създаването на програмата през 2003 г., да се разпределят паричните средства в разчети (един вид партиди) за всяко едно сдружение и то да разполага с пълния обем на средствата си. Предложен бе и хибриден вариант с два отделни стълба за финансиране по програмата, при който както досега 21% от отчетените средства от разрешителните за лов да се разходват по солидарния принцип, а отчетените средства от 30% от вноската за стопанисване да е по разчети.

Представителите на сдруженията в Благоевград, Разлог, Гоце Делчев и Петрич се обединиха около хибридния вариант, като се предлага, ако средствата от разчета на дадено сдружения не бъдат изразходвани по предназначение 2-3 години, те да преминат в първия стълб.

Трябва да се отбележи, че едно от основните предимства на хибридния вариант е, че средствата по първия стълб могат да се използват не само за разселване на дивеч, но и за изграждане на биотехнически съоръжения, например. Докато по втория стълб са само за разселване.

Подобна бе дискусията и гр. Брезник, където ръководствата на сдруженията в Брезник, Трън, Радомир, Перник и представителите ЛРС-Дупница също предпочетоха хибридния вариант с два стълба за финансиране по националната програма. Подчертано бе, че е необходима модернизация на производствените стопанства на фирма „Сокол-БЛРС“, за да се увеличи тяхната ефективност и да не се намали себестойността на произведения дивеч.

Особено внимание бе обърнато на факта, че ако не се ограничи бракониерството, въпреки влагането на повече парични средства за разселване на дребен и едър дивеч резултатите ще бъдат незадоволителни.

През преходната 2023 г. поради повечето средства по националната програма се очаква сдруженията да увеличат своите заявки за фермерно произведен дивеч за разселване, но ако не е възможно те да бъдат задоволени, сдруженията ще могат да предоговорят заявките си и така да върнат средства в своите бюджети.

Инж. Василев покани ловно-рибарските сдружения да се включат в проявите за честването на 125-годишнината на Националната организация през 2023 г., като сред най-забележителните са Националният ловен събор край Шумен и Националната трофейна изложба в Пловдив.

До края на седмицата регионални срещи ще се проведат в Пазарджик, Асеновград и София.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене