В ОДМВР-Благоевград са открити денонощни линии, на които да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес

До 03.04.2023 г. в ОДМВР-Благоевград ще работят денонощни телефонни линии 073/ 867676 и 073/ 867434, както и e-mail: blagoevgrad@mvr.bg, на които гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите избори.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене