Няма желаещ строител да построи общностен център над Помощното училище в Благоевград срещу 400 000 лв.

Нито една строителна фирма не е заявила желание да проектира и изгради общностен център с детска площадка над Помощното училище в Благоевград. Поръчката бе обявена по спечелен от общината проект с еврофинансиране на стойност 417 481 лв. с ДДС. За да се реализира, местният парламент измени плана за регулация и застрояване на общински имот с площ 1667 кв.м и промени предназначението му, тъй като той бе предвиден за църква. В обявените изисквания е посочено, че сградата на общностния център трябва да е 1-етажна, с разгърната застроена площ минимум 160 кв.м.

В сградата трябва да има 2 зали с обща площ 60 кв.м и възможност за свързването им в едно голямо помещение, 2 стаи за служители с обща площ до 50 кв.м и 2 санитарни помещения. Районът трябва да е обособен с ограда, в двора да има детска площадка за деца от 0 до 3 г. и от 3 до 12 г., да има паркоместа, алеи, поливна система и озеленяване, и ако се налага – подпорна стена.

Изискванията, съотнесени към цената, явно са притеснили строителните фирми, защото в зададения срок за прием на документи за участие в обявената обществена поръчка няма нито едно подадено заявление. По тази причина кметът Илко Стоянов е прекратил поръчката и следващата стъпка е търсене на изпълнител чрез персонално отправени покани.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене