Ръководството на община Разлог проведе среща с жителите на с.Добърско

Инж. Венцислав Гърменов, кмет на община Разлог, зам.-кметът г-н Иван Гюров и г-н Илиян Джунев, кмет на село Добърско, проведоха среща- разговор с жителите на Добърско, във връзка с подобряване благоустройството на селото.

“Хората са най- голямото богатство за една община! За съжаление село Добърско, заедно със село Елешница, през годините бяха забравени от Община Разлог. Не можем да компенсираме изгубеното време, през което бе редно да се помисли за подобряване благоустройството на селото. Сегашният екипът на Община Разлог ще направи всички възможно поетапно да поправи тази грешка. С общи усилия успяхме да отделим водоснабдяването на селата Горно Драглище и Долно Драглище от Добърско, така че да да има достатъчно количество вода за всеки потребител от трите населени места.”, направи обръщение към присъстващите инж. Гърменов.

“Предстои да започнем поетапно изграждане на канализация, подмяна на водопроводна мрежа и асфалтиране на улиците. За да подобрим качеството на водата и да преустановим процеса на образуване на “тапи”, ще изградим свързваща водопроводна мрежа, с цел непрекъснато циркулиране на водата. След започване работата на новия водопровод, ще преустановим и честото получаване на аварии на улица “Четиринадесета”. Насочваме усилията си да подобрим входа на селото, като поетапно ще започнем изграждането на нова подземна и надземна инфраструктура. ”, допълни г-н Гюров.

През настоящата година Община Разлог предвижда изграждането на детска площадка в селото, ремонт на улиците “Трета” и “Седма”- изграждане/ подмяна на канализация, ремонт на водопровода, асфалтиране, ремонт на тротоарните пространства и засаждане на дръвчета.
Относно главния път до Добърско, местната власт поясни, че отсечки от същия ще бъдат ремонтирани поетапно. В момента Община Разлог работи по документално възстановяване на пътя от село Горно Драглище до входа на село Добърско, след което ще бъдат разгледани варианти за финансиране за цялостна реконструкция на трасето. Към настоящия момент Община Разлог няма право да кандидатства по проекти за реализиране на дейността, поради факта, че части от пътя са възстановени, като земеделска земя на частни собственици.
Днес, 16 февруари от 18:00 ще се проведе среща- разговор, с жителите на село Годлево.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене