Симитли спечели проект за закупуване на кола за доставка на храна

През месец ноември на изминалата 2022 година Община Симитли кандидатства по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ на фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. С оглед на всички представени документи проектът е одобрен.

Добрата новина е свързана с подобряване на услугите на общинско звено ЗСУ. Целта на проекта е да подпомогне социалната дейност в общината чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата и за нуждите на Домашен социален патронаж – Симитли, съобщи Ивайло Гоцев, началник общинско звено ЗСУ.

Новата кола ще отговаря на техническите параметри, които са  заложени в целевата програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене