Подписката за „Скапто Терме АкваПарк Бачиново“ бе върната на вносителите

След като ГРАО се произнесе, че няма необходимия брой подписи за свикването на рефенредум с въпрос“Одобрявате ли решението на Общински съвет Благоевград за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на инвестиционно намерение „Скапто Терме АкваПарк Бачиново“?“, днес на вносителите ѝ бяха върнати внесените документи.

В качеството си на зам.-председател на Общински съвет Благоевград Кирил Ваклинов, заедно с Биляна Филчева – технически сътрудник към Общински съвет Благоевград предадоха 2 бр. флаш-памет /оригинал/, съдържаща подписка в структуриран електронен вид за провеждане на местен референдум на територията на община Благоевград, област Благоевград, на Александрина Пандурска – Председател на Инициативния комитет по чл. 27, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, организиращ подписка за произвеждане на местен референдум.

Протоколът бе подписан в два еднообразни екземпляра, по един за двете страни.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене