Работата на ТЕЦ Бобов Дол подсигурява поминъка за повече от 3000 семейства

Реално заетите във въгледобива и производството на енергия в района са многократно повече

Едно от най-важните дружества за местната икономика в Кюстендилско е ТЕЦ Бобов Дол. Освен това работата на дружеството е от изключителна важност и за поддържане на баланса на националната електроенергийна система. С постановление на Министерски съвет от 2009 година ТЕЦ Бобов Дол е включен в Списъка на стратегическите обекти на страната и има изключителна важност за националната сигурност, като същевременно при необходимост дружеството е осигурявало до 40% от студения резерв на страната.

Дружеството е в експлоатация от 1975 година и до момента разчита за своята нормална производствена дейност на доставките на въглища от няколко мини в Бобовдолско, Пернишко и Софийско. Най-големи доставки на въглища дружеството получава от близките мини в гр. Бобов Дол.

ТЕЦ Бобов Дол осигурява пряко над 1 000 работни места. В Мините в Бобовдолско в момента пряко заети са около 600 човека. Реално заетите във въгледобива и производството на енергия в района са многократно повече. Към тях трябва да се прибавят и служителите на фирми подизпълнители, чийто основен предмет на дейност е свързан с дейността на мините и ТЕЦ-а – ремонтни предприятия, жп транспорт, фирми, отдаващи под наем транспортна и подемна техника и много други. Накратко, работата на ТЕЦ Бобов Дол подсигурява поминъка за повече от 3000 семейства. В близките градове и по-малки населени места почти всяко семейство разчита на заетост пряко или косвено, гарантирана от работата на ТЕЦ Бобов Дол.

Средната работна заплата в ТЕЦ Бобов Дол е значително над средната за страната и дори надвишава средните и стойности в София.

ТЕЦ Бобов Дол работи активно за намаляване на въглеродните емисии от дейността си чрез поетапно отказване от въглищата, но това ще се случи след години. По думите на експерти от дружеството процесът по създаване на по-екологично производство на енергия ще бъде трудоемък и предстои още години да се използват въглищата като надеждно гориво за производство на енергия. От дружеството нееднократно са заявявали, че осъзнават, че ерата на въглищата е към своя край, но са на мнение, че този български ресурс трябва да се използва възможно най-дълго, защото гарантира достъпна цена на енергията, както и благодарение на него се осигурява заетост в района.

Въпреки това мнение, трансформацията на ТЕЦ Бобов Дол е в ход. Централата работи едновременно по няколко проекти. От дружеството работят по строителството и внедряването в експлоатация на съоръжения за производство на енергия от природен газ, биомаса, биогаз и зелен водород. На терен на дружеството се строи и огромен по размери фотоволтаичен парк за производство на 100% зелена енергия.

Според експертите на дружеството адекватната и ефективна енергийна трансформация на ТЕЦ Бобов Дол и на останалите дружества от сектора ще бъде възможна единствено с широкото участие и подкрепа от синдикални организации, експерти, местната и изпълнителна власт.

Според експертите на дружеството съвместната работа на повече експерти ще гарантира намиране на най-правилните решения, които ще доведат до устойчиво развитие на икономиката на региона и подобряване на качеството на живот на хората!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене