Спас Ненов-Петела задейства плановете си за Бачиново – вдига 2 мотела до „Воденицата“

2 мотела – с 12 и 24 легла, детски кът и спортна площадка към по-малкия мотел и ресторант, басейн, тенис корт и 3-4 бунгала до по-големия, планира да вдигне в крайградския парк Бачиново бившият общински съветник в Благоевград Спас Ненов-Петела. Това е конкретното му предложение за терена от 6919 кв.м до ресторант „Воденицата“, който още през 2005 г. бе отреден за спортно-туристически комплекс. През 2011 г. Петела и тогавашният му съдружник Чавдар Сучев с редовно разрешително започнаха да строят на него 4 малки къщички, но поради липса на пари ги зарязаха на ниво бетонни носещи колони и до момента те още стърчат на местата си, затънали в бурени. През юли 2022 г. една от дъщерите на Петела входира в РИОСВ – Благоевград  искане за разделяне на имота на 2 части, в началото на тази година в екоинспекцията е входирано конкретното намерение за строежа на 2-та мотела и завчера екоинспекцията излезе със становище, че строителството им няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда в защитените зони от мрежата „Натура 2000“, защото парцелът е извън зоната. Според еколозите строежът на сградите, които не трябва да са по-високи от 10 метра, ще доведе за кратко до повишение замърсеността на въздуха и шума, но това няма да е фатално за представителите на фауната в района.

На 9 декември 2022 г. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” също е дала положително становище за проекта, тъй като имотът не попада в санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване. На инвеститора е поставено условие само относно басейна, който трябва да отговаря на инструкция №34 за хигиената на спортните обекти.

Ако до 5 г. инвеститорът не започне строителството, настоящите разрешителни на РИОСВ и БДЗБР ще загубят правното си действие.

Преди години Спас Ненов бе един от най-големите прекупвачи на черни и цветни метали и собственик на автоморга „Рай“ в Благоевград. После бизнесът му тръгна назад, съдебни изпълнители обявиха за публична продан почти всичките му фамилни имоти, сред които апартаментът на трите му дъщери в центъра на града, автоморга „Рай“, 2 земеделски имота от 18 дка в местността Мутишица и административна сграда, имот от 4 дка с административна сграда в промишлената зона на Благоевград, полуразрушена еднофамилна къща и др. След като изкара един мандат в ОбС – Благоевград като съветник от социалдемократите, през 2015 г. Ненов и съпругата му Вяра се отърваха от всякакви фирми и се захванаха с почистване на офиси и домове. Година по-късно Сп. Ненов и членовете на семейството му започнаха да чистят и дълговете си по познатия начин – чрез прехвърляне на най-задлъжнялата им фирма на клошаря Бойко Сотиров.

ВАНЯ СИМЕОНОВА Struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене