Методи за легализация на вашите документи

Ако искате вашите документи да бъдат легализирани за използване в чужда държава, ще трябва да определите кои методи ви устройват. Процесът на легализация варира в зависимост от вида на документа, който се опитвате да получите. Може да струва скъпо и процесът може да отнеме много време.

Какво да подготвите?

Преди да започнете процеса по легализация на документи, е необходимо да проучите добре какво точно ви е необходимо. Освен документите, които ще легализирате, може да са ви необходими техни копия, както и документ за самоличност. Различните видове легализация на документи зависят от това дали страната, от която произхожда документа, или за която е предназначен, е страна по Хагската конвенция, както и дали между страната и България има Договор за правна помощ. Повече информация за условията може да получите на сайта на МВнР.

 

Апостил

Често срещан метод за удостоверяване на документи е чрез апостил. Апостилът е международен договор, който ви позволява да използвате вашите документи в държави, които са страни по договора. Въпреки това, ако не сте сигурни дали вашият документ изисква апостил или не, трябва да потърсите правен съвет.

Въпреки че много страни са членове на Хагската конвенция, не всички от тях са я подписали. В тези случаи може да се наложи да използвате отделна процедура за удостоверяване. Това обикновено се прави чрез процес, наречен апостил, който е международно признат печат. Има и реципрочни споразумения, така че можете законно да използвате документи от държави, които нямат сключен договор.

Ще трябва да попълните формуляр за кандидатстване. Можете да попълните формуляра онлайн или да разпечатате копие. Ако не можете да направите това, можете да посетите офиса лично или да изпратите документа си на посочения адрес. След това нотариус ще завери подписа на вашия документ. Няколко други агенции могат да бъдат включени в процеса на сертифициране. Те включват окръжни служители, държавни и съдебни секретари.

Документите, които могат да бъдат издадени с апостил, включват академични удостоверения, дипломи, съдебни заповеди и съдебни преписи. Други видове документи, които могат да бъдат легализирани, са паспорти, шофьорски книжки, удостоверения за раждане и удостоверения за брак.

Легализация на документи чрез агенция

Както прочетохте до тук, процесът на легализация на документи може да бъде дълъг и труден и в един момент може да се объркате коя стъпка след коя следва. Ето защо, ако нямате опит, винаги може да разчитате на агенция за преводи и легализация. Такива агенции разполагат с опитни служители, които добре познават българското законодателство за легализация, както и детайлите в процеса. Те ще задвижат процедурата и накрая просто ще ви предоставят завереният документ. Една от най-популярните агенции в София е Интерланг, чиито специалисти с радост ще ви помогнат. Техните услуги може да разгледате на https://www.interlang.net/bg/services/legalisation.html.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене