Починали лица засечени в неуспешната подписка за референдум за парк „Бачиново“

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков прекратява процедурата по свикването на местен референдум с въпрос: „Одобрявате ли решението на Общински съвет Благоевград за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на инвестиционно намерение за ,,ScaptoTherme Aqua Park Bachinovo“. Това стана ясно по време на извънреден брифинг, който бе свикан днес от председателя на местния парламент. Г-н Тасков припомни цялата хронология около инициирането на подписката от самото начало до приключването на проверката.

Той уведоми представителите на медиите, че е информирал кмета на Община Благоевград Илко Стоянов, общинските съветници, както и инициаторите, организирали подписката с искането за референдум, че не са събрани достатъчно подписи, поради което процедурата се прекратява.

През вчерашния ден, в деловодството на Общински съвет е входирано писмо, получено по е – мейл с електронен подпис за резултатите от проверката. Тя е извършена на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Данните от изготвения протокол показват следното:

1. Брой проверени записи: 12075

2. Брой установени коректни записи: 8589

3. Общ брой некоректни записи в т.ч: 3486

3.1. Брой лица с грешни данни за ЕГН: 1413

3.2. Брой лица, които нямат постоянен адрес на територията на общ. Благоевград: 382

3.3. Брой лица с грешни и непълни имена: 1140

3.4. Брой повторени записи в списъка: 463

3.5. Общ брой лица без избирателни права в т.ч.: 88

3.5.1. Лица, които не са български граждани: 32

3.5.2. Лица, които не са навършили 18 години: 12

3.5.3. Лица с правни ограничения: 5

3.5.4. Починали лица: 39

4. Общ брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на общ. Благоевград към 21.09.2022 г.: 93653.

Г-н Радослав Тасков отговори и на няколковъпроса от представителите на медиите, свързани с това колко пари са спестени от това, че няма да се провежда референдум и наясно ли е какви действия ще бъдат предприети от инициативния комитет оттук насетне. В отговор на запитванията той заяви, че са били спестени минимум 350 хил. лв. и допълни, че не е наясно какво ще предприемат от инициативния комитет като последващи действия.

Минути, след като приключи пресконференцията на председателя на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, изказване потемата направи и кметът на Община Благоевград Илко Стоянов. Според него хората, които стоят зад проведената подписка са шарлатани, които лъжат обществеността. „Тази групички от хора не се е посветила да прави нещо градивно за този град, а да пречи. Видяхте поведението им, когато казах, че и аз ще се включа в референдума, добавяйки въпроси. Целта беше ако идем на референдум да зададем максимален брой въпроси, свързани с бъдещето на Благоевград. Тогава обаче излезе намерението им – да не се случва нищо в този град“, прибави Стоянов.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене