Поне четирима медици от болница „Шейново“ ще бъдат глобени по административнонаказателното производство на „Медицински надзор“ за разменените бебета

Поне четирима медици от болница „Шейново“ ще бъдат привлечени към административнонаказателно производство и ще бъдат глобени, след като „Медицински надзор“ приключи работа по казуса с разменените бебета. Това обяви по време на брифинг Оля Василева, държавен инспектор в „Медицински надзор“, част от комисията, извършила проверката в АГ болница „Шейново“.

Става въпрос за главната акушерка, старшите акушерки и началника на отделението по неонатология в „Шейново“.

Фидел Косев, заместник-изпълнителен директор на „Медицински надзор“, обясни, че екипът, който извършва проверката, е напълно независим.

Той съобщи, че в момента проверката е на етап съставяне на констативен протокол за нарушенията. Косев каза, че проверяващите са констатирали нарушения на поне четири текста от медицинския стандарт по неонатология, Наредба 49 за структурата, устройството и дейността на лечебните заведения, както разпоредби от Наредбата за правото на достъп до медицинска помощ, и на текстове от Закона за лечебните заведения.

„Това е установила комисията. Оттук нататък комисията стартира административнонаказателно производство на всеки един, който е извършил тези нарушения“, обясни Косев.

Тези текстове, които са нарушени, засягат организацията, реда на вписване, на прием на родилките, реда за обслужване на новородените и на изписване на новородените. В тези елементи са открити нарушения, добави той.

В срок до три месеца от установяване на нарушението следва да бъдат съставени административнонаказателните производства, разясни той.

Оля Василева обясни, че в Наредба 49 ясно са разписани правилата как се изписват новородените.

Във връзка със случая ние констатираме, че това не е направено, тоест не са сравнени номерата на майката и на бебето, добави експертът. Тя уточни, че това е трябвало да бъде направено от изписващата акушерка. По думите ѝ са нарушени текстове от Закона за лечебните заведения, които предвиждат какви са отговорностите на началника на клиниката, за който в длъжностната му характеристика, се посочва, че отговоря за работата на лекарите, както и на главната сестра акушерка, която отговаряла за цялостната дейност на акушерките и спазването на правилника за дейността и вътрешния ред. Експертът добави, че старшата акушерка е трябвало да упражнява контрол над акушерките.

Стандартът по неонатология предвижда как се привежда новороденото от родилна зала в неонатологията. Тук имаме няколко нарушения, уточни проверяващата. В случая става въпрос за неупражнен контрол от началника на отделението, главната акушерка и старшите акушерки, каза тя.

Беше посочено още, че предписанията на „Медицински надзор“ са задължителни за изпълнение.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене