Вакантни длъжности във формирования на Сухопътни войски

О Б Я В А

Със заповед № 3РД – 1591/30.11.2022г. на командира на Сухопътните войски са обявени 225 вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица завършили средно или висше образование в страната и чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
– във военно формирование 52750- София – 20 бр.
– в гарнизон Стара Загора – 25 бр.
– в гарнизон Ямбол – 55 бр.
– във военно формирование 52740 – Хасково – 15 бр.
– във военно формирование 38220 – Плевен – 5 бр.
– във военно формирование 34750 – Карлово – 80 бр.
– във военно формирование 28330 – Смолян – 15 бр.
– във военно формирование 42600 – Мусачево – 10 бр.

Срок за подаване на документите е до 20.01.2023г.
Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 40 г., а лицата отговарящи на чл.141 ал.6 от ЗОВСРБ, не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия.
Повече информация може да получите в офисите за военен отчет в община Гоце Делчев и община Гърмен или във Военно окръжие – Благоевград, ул.”Мизия”- № 9, тел.073/88-51-05.

интернет сайтове;
– на Министерство на отбраната – www.mod.bg
– на Централно военно окръжие – www.comd.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене