Община Разлог обявява конкурс за най-оригинално писмо до Дядо Коледа

През вълшения месец декември всички деца, на възраст до 14 години, живеещи на територията на община Разлог, ще могат да адресират своите оригинално написани писма до Дядо Коледа.
Изпращането на “Писмата до Дядо Коледа” започва със запалването на коледните светлини в град Разлог на 9 декември в 17:30.
До 21 декември Къщичка за “Писма до Дядо Коледа”, намираща се на коледната алея в центъра на Разлог, ще събира желанията на деца от града.
Кутии за “Писма до Дядо Коледа” ще бъдат част и от коледната премяна и на разложките села-      Баня, Бачево, Добърско, Долно Драглище, Годлево, Горно Драглище и Елешница.
Специалните помощници на Белобрадия старец, служители на Община Разлог, ще определят най- оригинално написаните желания. Малките творци, създатели на коледните писма, ще получат специални изненади в навечерието на Рождество Христово, в сградата на Община Разлог.
КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО НАПИСАНО “ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА”
Организатор: Община Разлог
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
Основната цел е насърчаване на децата, вярващи в Дядо Коледа за творческа и индивидуална изява.
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в конкурса имат всички деца, до 14 годишна възраст, които живеят на територията на община Разлог ( град Разлог, село Баня, село Бачево, село Добърско, село Долно Драглище, село Годлево, село Горно Драглище и село Елешница.
2. Всеки участник има право да участва с по едно писмо, адресирано до Дядо Коледа.
3. Към него да се отбележи:
– трите имена и възраст на детето;
– адрес, телефон за връзка с родител/ настойник.
4. Всички малки творци следва да поставят своите писма до Белобрадия старец в обособените за това места.
5. Срок за изпращане на писмата – 21.12. 2022 г.
6. Най- оригиналните послания до Дядо Коледа ще бъдат отличени с коледни награди.
7. Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс ,, Писма до Дядо Коледа“ ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене