ОбУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен ще проведе информационно събитие по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“

На 25.11.2022 г. от 11:30 ч. в зала на ОбУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен,  на официална церемония ще се проведе информационно събитие по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 с бенефициент ЧОУ „Образователни технологии“. Министерството на околната среда и водите е Програмен оператор на програмата, а Норвежката агенция по околна среда е програмен партньор от страните донори – ППД.

Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.35 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 595.02 лв., съфинансирането от страна на  бенефициента е в размер на 38 288.33 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проектът се реализира в партньорство с „Музейко“ ЕООД, „Норвежки музей за наука и технологии“, ЧПГ и ЧОУ „Образователни технологии“, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново. Той включва разработването на 6 образователни програми за всички етапи на обучение, интегриращи модули, свързани с управлението на отпадъците и кръговата икономика в конкретни теми от задължителното учебно съдържание. Предвидени са кампании в образователни организации и сред широката общественост, включително обучения на зелени училищни екипи, вътрешно училищни тренинги, национален дигитален конкурс по природни науки за приложни решения на актуални екологични проблеми, създаване на пътуваща интерактивна изложба за пътя на отпадъците, събитие за възрастни „Нощ на науката“, разработването на рамкова училищна екологична политика.

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на осведомеността и участието относно управлението на ресурси, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред училищата и населението посредством разработване и провеждане на образователни програми и кампании.

Програма

 11:30 – 11:40 Отправяне на приветствия от г-н Верхат Топчиев – Директор на ОбУ „Св. Климент Охридски“ с. Дебрен и представяне на членовете на екипа по проекта – г-н Осман Мисирков и г-н Елвер Топчиев – експерти обучения и кампании по проекта.

11:40 – 12:00 Презентация за запознаване с основните цели на проекта и изпълняваните дейности.

12:00 – Изложба от рециклируеми продукти, направена от учениците от ОбУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен и техните учители.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене