Oбщина Благоевград спря глоби за 100 000 евро на ден

Техническа рекултивация беше направена на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци край Благоевград. С нея ще се възстанови биологичното разнообразие и ще се подобри качеството на почвите.

С рекултивацията предотвратихме налагането на санкции от стотици хиляди евро на ден, подчерта зам.-кметът по икономика, финанси и европроекти на Община Благоевград Мария Петрова.

22 декара е рекултивираната площ. Проектът бил пред риск да не се осъществи. Имало трудности с изпълнителя от различно естество.

А след техническата рекултивация следва биологична. Така максимално ще се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене