Творците на Белица ще имат сайт и фейсбук

На първата среща на литературно-творческия клуб към Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ в Белица се взеха някои много важни решения. Клубът на писателите и творците прие годишна програма за своето развитие и избра за свой координатор студентката Авушка Тачева. Предстои обсъждане по създаване на информационен сайт и фейсбук страница, в които творците ще публикуват своите произведения. Задачата, свързана с информационните технологии, се възложи на Красимир Кельов.

Целта на творческият клуб е да се превърне в авторитетна организация към Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, която да има сериозно влияние в областта на културата за отстояване на хуманните и родолюбиви ценности, за популяризиране на местните творци с принос към духовното развитие на общината на местно, регионално и национално ниво. Друга задача е стимулиране и привличане участието на нови творчески личности в клуба.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене