Вечерни новини! Човек без имущество не може да фалира

Хора без имущество няма да може да фалират. За тях ще действа общата 10-годишна давност преди кредиторите да ги оставят на мира.

Това предвижда изцяло нов закон за несъстоятелност на физическите лица, който беше приет от Министерски съвет по предложение на Министерство на правосъдието.

Въпреки, че в самите мотиви на закона е посочено, че длъжници са подложени на сериозен стрес от страна на кредиторите.

Приемането на такъв закон е част от условията, които трябва да изпълним по Плана за възстановяване и устойчивост.

България е сред малкото страни, в които няма закон за фалита на граждани. Според проекта обаче само длъжници, които имат имущество, ще може да бъдат обявявани в несъстоятелност и реално да се възползват от закона. Длъжникът трябва да плати разноските по делото, да плати значителна сума на синдика, да удоволетвори поне частично вземанията на кредиторите и едва след като изтекат три години останалите му задължения ще се смятат за погасени, предвижда новият закон.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене