Гл. експерт в НП „Рила“ Ирина Нешева е уволнена незаконосъобразно, съдът отмени заповедта

Уволнената преди 5 месеца служителка в НП „Рила“ Ирина Нешева спечели делото в Административен съд – Благоевград. С решение на съдия Иван Петков заповедта на директора на парка Владимир Милушев от 10 май, с която служебното й правоотношение бе прекратено, е отменена като незаконосъобразна. Припомняме, че Ирина Нешева дойде в редакцията на в. „Струма“, за да разкаже за уволнението си. По документи причината за нейното освобождаване е съкращаване на  длъжността, която заемала – гл. експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“.

Парадоксалното е, че това се случва два месеца след като подала сигнал за злоупотреби в Министерство на околната среда и водите. Ирина Нешева била окуражена да го направи от тогавашния екоминистър Борислав Сандов след среща с него и заместника му Тома Белев, на която се оплакала, че е поставена в невъзможност да изпълнява служебните си задължения, и ги сезирала за неправомерно изразходвани средства за ремонт на служебен автомобил.

„Проверка по сигнала не бе извършена, а на 10 май бях уведомена, че длъжността ми е съкратена. Реакцията от страна на новия директор на НП „Рила“ Владимир Милушев беше, че не съм работила качествено. Колеги бяха се постарадали да ме изкарат пред него най-голямата некадърница и скандалджийка“, разказа тогава Ирина Нешева, която е с две висши образования – право и  публична админстрация, и 11 г. трудов стаж в НП „Рила“. Тя атакува уволнителната заповед в съда като немотивирана и в жалбата си твърди, че няма реално съкращаване на длъжността. Според съдия Иван Петков заповедта е издадена в противоречие с материално-правните разпоредби, като са допуснати съществени процесуални нарушения. Проверката по документи установила, че не е спазено изискването, че промени в длъжностното разписание се предлагат само с писмен мотивиран доклад, в случаите когато длъжностите се трансформират в други длъжности, при обоснована необходимост и при определени условия. Освен това промени се разработват само при направени структурни промени, произтичащи от изменение на Правилника за устройство и дейността на дирекциите на националните паркове, или в изпълнение на нормативно уредено задължение. Последното му изменение е от 16 юни 2020 г., което предшества последното променено щатно разписание в НП „Рила“. Съдията  счита изменението за незаконосъобразно, тъй като е извършено в противоречие с вътрешен акт на дирекцията, който акт е от по-висока степен спрямо длъжностното разписание. С тези мотиви заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на Ирина Нешева е отменена като незаконосъобразна, а НП „Рила“ е осъден да изплати направените от нея съдебни разноски от 750 лв.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Както „Струма“ писа, през месец май директорът на НП „Рила” Владимир Милушев направи преструктуриране, с което дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти” бе променена на  „Биоразнообразие, контрол и охрана“, като бяха съкратени 6 длъжности. Реално обаче бяха съкратени трима служители – гл. експерт Ирина Нешева, директорът на дирекция БПП Теодора Мичева, гл. експерт Ангел Папукчиев, а другите трима бяха  преназначени. Двамата уволнени служители също водят дела в Административен съд, които са висящи. Миналата седмица служебният министър на МОСВ Росица Карамфилова прекрати договора на директора на НП „Рила” Владимир Милушев, като заповедта не подлежи на обжалване.

Начело на НП „Рила“ тази седмица бе назначен Маргарит Делин, който беше директор на дирекция „Контрол и охрана“, която с измененото щатно разписание бе закрита, но той бе оставен като началник на отдел със същите задължения.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене