Смолянските дружини започнаха успешно лова на диви свине

Откриването на груповия лов за диви свине в Родопите е очаквано от всички ловци по две причини. Отсъствието на пернат дивеч, подходящ за отстрел, лишава ловците от възможността да започнат из­летите наравно с колегите си от страна­та. И втората – наличието на дива свиня в изобилие и традицията от векове да се ловува на нея.

Тази година ловният сезон е изключи­телно благоприятен и се обосновава от наличието на диви свине във всички ло­вища и липсата на ковид ограниченията за страната.

От проведените разговори с пред­седатели и редови ловци от различни дружинки може да се направи изводът, че ловният ден е не само очакван, а и прекрасно организиран. Това донесе слука на ред дружинки, а много ловци се ,,разписаха” успешно през първия ден от новия ловен сезон.

Съдбата е най-благосклонна към ловците от родопското село Селча. След проведен подробен инструктаж и прекрасно организирана гонка, в която се включват 20 ловци в м. „Леска­та” е открита голяма сюрия диви свине, а точните стрелци от дружинката успяват да се разпишат бляскаво. Сред майсто­рите на точния изстрел са опитните ловци Младен Парпулев, Йордан Буцов, Владимир Кисьов и Диди Кисьов.

След успешната гонка и слуката бе направен разбор на лова в прекрасната ловна хижа на дружинката.

Но слуката върви ръка за ръка с с несполуката. Въпреки прекрасната организация по думите на новия председател на ЛРД-Петково Слави Арнаудов и въпреки че са открити дивите свине, слуката не спохожда ловците.

Първият ловен ден до­несе слука и на ловците от село Елховец. В дружинката има изключително добри ловци, а за това свидетелства факта, че почти няма организиран излет без слука, а това е резултат от непрестанните грижи за опазването и подхранването на диве­ча. Денят започва с инструктаж, добре организирана гонка в м. „Поляната” и отстрел на 2 прекрасни индивида.

През първия излет не останаха назад и ловците от една от дружинките на смолянския квартал Райково с председател Атанас Караджов. По думите му това е един прекрасен ловен излет с чудесна организация и невероятна слука. Това носи задоволство на всички ловци и очакване на идните излети. Отстреляни са 2 диви свине. Първата – 120 кг – е открита от кучето на Йордан след неуспеха на другите кучета. По него стреля ловецът Евгени Семерджиев, но пушката му засича и той има неприятна среща с дивеча. Животното продължава и успешният изстрел е възпроизведен от Илия Михайлов. Не по-малко интересна е срещата с втората дива свиня. По нея Христо Аврамов възпроизвежда пет изстрела, но животното не е отстреляно веднага – гонката продължава до село Лево­чево, където с точен изстрел е покосено от Михаил Бодуров.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене