Петричкият кмет се оплака в РИК – Благоевград

В РИК-Благоевград е разгледана жалба от ГЕРБ-Петрич, изпратена от ръководител на партията и кмет на града Димитър Бръчков.

Изнесени са твърдения, че в рамките на предизборната кампания, в сградата на Общината, е проведена конференция от група общински съветници, членове на различни политически партии, в това число общински съветник, който е ръководител на партийна организация и кандидат-депутат, информираха от РИК-Благоевград. Посочва се името на Йорданка Атанасова.

„Наведено е в жалбата, че изказванията на партийците, участвали в конференцията, са насочени срещу кмета Димитър Бръчков, срещу председателя на ОбС – Петрич, и срещу кандидат за народен представител Костадин Стойков. На следващо място в жалбата са изложени твърдения, че изказванията съдържат информация, която призовава към неподкрепяне на определена политическа партия, в случая ПП „ГЕРБ“, и неподкрепяне на кандидат за народен представител от същата – Костадин Стойков. Сочи се, че цялата пресконференция е протекла в присъствието на Йорданка Атанасова – общински координатор на политическа партия „БСП за България“ и кандидат за народен представител в 01 МИР. Посочва се, че е нарушена разпоредбата на чл. 182 от Изборния кодекс, която изрично забранява провеждането на предизборна агитация в общинско учреждение“, обясниха от Районната избирателна комисия днес.

Направено е искане да се изиска материалът от медиите, заснели пресконференцията – кабелна телевизия „БАЦ“ и „ТВ Запад“, в това число и да се спре неговото излъчване. Настоява се за спешна намеса, заснетото е излъчено в „YouTube“ канала и във „Facebook“. Иска се да се приложи чл. 480, ал. 1 от Изборния кодекс и да бъдат санкционирани лицата, извършили нарушенията. за приемане на решение за установяване на нарушение на чл. 182 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, както и за установяване по отношение на кабелна телевизия „БАЦ“ и „ТВ Запад“ на забрана за излъчване на заснет в нарушение на чл. 182 от Изборния кодекс материал, като на основание чл. 480 и сл. от Изборния кодекс да се ангажира административно-наказателната отговорност на нарушителите.

„РИК – Благоевград извърши проверка по изнесеното в жалбата. Изискано е от двете горецитирани медии да бъде предоставен видеоматериалът, като след получаването му същият бе изгледан от всички членове на РИК – Благоевград. На проведеното на 30.09.2022 г. заседание на РИК – Благоевград, във връзка с така постъпилата жалба, бе направено предложение за вземане на решение за установяване на нарушение на разпоредбите на чл. 182 и чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, както и за постановяване по отношение на кабелна телевизия „БАЦ“ и „ТВ Запад“ забрана за излъчване на заснетия в нарушение на чл. 182 от Изборния кодекс материали“, казаха от комисита в Благоевград.

Сочи се в предложението, че конференцията е проведена в сградата на Община Петрич, което е в противоречие с изискванията на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, както и че същата е проведена в сградата на Община Петрич, извън формата за работа на общинските съветници. Не конференцията съдържа обидни квалификации по отношение на общински съветници „марионетики“ квалификации по отношение на председателя на общинския съвет, оценка работата на кмета на Община Петрич, внушения, недоволство от управлението на кмета.

Излага се в предложението, че съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Посочва се и разпоредбата на член 1 от Изборния кодекс, съгласно която „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Сочи се, че за да е налице предизборна агитация е необходимо да е отправен директен призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за народни представители на 02 октомври.

При проведено гласуване на така направеното предложение, РИК 01 – Благоевград не постигна необходимото мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите 17 членове. „За“ това предложение гласуваха 7 членове – Антоанета Кирилова Богданова, Галена Николаева Манова-Узунова, Антоанета Димитрова Кръстева, Елена Иванова Панчева, Мустафа Муса Сирачки, Симона Цветкова Божкова, Тина Илианова Кълбова.

„Против“ това предложение гласуваха 10 членове, от които: Елизабета Николаева Дерменджиева, Елеонора Бориславова Атанасова, Александър Светославов Мановски, Божидар Пенков Ненов, Георги Димитров Марчев, Даниела Миладинова Стойкова, Десислава Костадинова Грозданова, Милена Димчова Велкова, Радослав Димитров Димитров, Чавдар Михайлов Цонев.

В конкретния случай не се касае за подобна агитация, тъй като видеоматериалът съдържа изказвания за недоволството от местното самоуправление в Община Петрич.  По отношение на Йорданка Атанасова – общински координатор на БСП, се установи, че същата макар и да присъства на проведената пресконференция, то Атанасова не взема участие и не прави никакви изказвания, подчертаха от РИК.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене