Заключителни информационни събития по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев организира провеждане на заключителни информационни събития по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., които са планирани да се проведат на 26 септември 2022г. (понеделник) както следва:

10.00 часа – Заключителна пресконференция – заседателна зала на Общински съвет, гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоана №2, ет.1;

10.30 часа – официална церемония за „откриване“ на обновен обект – многофамилна жилищна сграда на адрес гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев, блок №29 вход А – пред входа на сградата;

11.00 часа официална церемония за „откриване“ на обновен обект – многофамилна жилищна сграда на адрес гр.Гоце Делчев, ул.Дунав блок №27 и блок №28 – пред входа на сградата;

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене