Коалиция „Справедлива България“ призова президента Румен Радев спешно да свика КСНС и да обяви неутралитет на страната ни

 

С нарочна декларация – обръщение до президента Румен Радев и министър – председателя Гълъб Донев, коалиция „Справедлива България“ поиска в спешен порядък да бъде свикан  Консултативния съвет за национална сигурност. Ето и пълният текст на декларацията:

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ

                                                                         от

                                             Коалиция „Справедлива България“

До

Президента на Република България – Румен Радев

Министър-председателя на Република България – Гълъб Донев

 

Относно: Незабавно обявяване на неутралитет от Република България, спрямо конфликта между Украйна и Руската федерация във връзка с обявената частична мобилизация от президента Владимир Путин  

 

Уважаеми г-н Радев,

Уважаеми г-н Донев,

Във връзка с вменените ви правомощия и задължения, съгласно „ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ и по-точно чл. 15, т. 2 и 3, изхождайки от факта, че в момента липсва конституиран действащ Парламент, се обръщаме към вас за предприемане на незабавни действия по следните въпроси, касаещи националната сигурност на Република България:

  • Президентът на Руската федерация Владимир Путин обяви частична мобилизация на войните, сержантите и офицерите от резерва, което е явен знак за пълномащабни военни действия в Донбас. В тази връзка, настояваме незабавно да свикате Консултативния съвет за национална сигурност и да обсъдите следните въпроси:
  • Обявяване на неутралитет от Република България, спрямо конфликта между Украйна и Руската федерация;
  • Обявяване на забрана за разполагане на чужди войски в това число и на съюзнически на територията на Република България, които с присъствието си могат да превърнат страната ни във вражеска мишена;
  • Обявяване на забрана територията, акваторията и въздушното пространство на Република България да се използват за дислокация и разполагане на въоръжение от трети страни в това число и от съюзнически за евентуалното им използване в бъдещи военни действия срещу трети страни;
  • Незабавно да се инициират дипломатически срещи с двете страни в конфликта, а България да бъде обявена за Зона на мира, на чиято територия да се водят преговорите за преустановяване на конфликта между Украйна и Руската федерация.

Надяваме се на спешна реакция от ваша страна и вземане на решения по поставените въпроси, които да огласите публично чрез средствата за масова информация.

 

София

21.09.2022 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене