Първо ОУ в Гоце Делчев – едно от първите в страната със Знак за качество

Наскоро Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев бе отличено от Националния инспекторат по образованието със Знак за качество в категория „Институционална среда“. Признанието се дължи на отличното взаимодействие между учители, родители и ученици.

 В навечерието на новата 2022/2023 учебна година се срещам с директора на училището Людмила Дерменджиева.

Госпожо Дерменджиева, учебното заведение, ръководено от Вас, е едно от първите, които вече заслужиха Знак за качество. Много трудно ли се стига до това признание?

Бих казала, че проверяващите, които идват на място, са много взискателни и не правят компромиси. Те оценяват в три области. Нашите оценки са много добри и в трите. На първо място сме в област „Институционална среда“, на второ – в „Управление“ и на трето – в „Образователен процес“. Връчването на Знака за качество ще стане на церемония в София.

 

 

Искам да уточня, че много колеги имат личен знак за качество. През миналата учебна година такъв получиха преподавателите Москова и Кеневирска. Този знак се дава за определени eTwinning проекти.

А по кои програми работите в училището?

О, те са много – и национални, и международни. През започващата учебна година ще продължим работата си по четири проекта от програма „Еразъм +“, на един от които сме координатор. Предстои шест деца да посетят Букурещ.

Участвахме и в двата етапа на Националната програма „Отново заедно“. Две групи ученици бяха на летни лагери в Боровец и Банско. Приобщаването ни към тази програма ще продължи и през настоящата учебна година.

Ще реализираме дейности по спечелени проекти на НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Работим и по редица други национални програми –  „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, „Без свободен час“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Иновации в действие“.

Резултатите от многостранната си дейност споделяте на различни форуми, един от които е „Иновации в обучението и познавателното развитие“,  който се провежда в Бургас и е с международно участие. Разкажете ни за тазгодишните си изяви в него.

 

 

Тази година беше 13-ото му издание. А педагогическите специалисти от нашето училище, които представиха там своите добри педагогически практики, реализирани през учебната 2021 / 2022 година, бяха четиринадесет. Между тях имаше и съвсем млади специалисти.

Участието в този форум е много полезно, защото на него се споделя интересен опит. От съществено значение е и публикуването на докладите в списание „Образование и технологии“. Освен това там се създават контакти с колеги от цялата страна. Културната програма, предлагана от организаторите, е разнообразна и интересна. Всичко това прави трите определени дни силно зареждащи.

Интересно е да разберем и за вътрешноинституционалната квалификация, която провеждате в училището.

В началото на учебната година всеки учител планира открит урок и останалите членове на колектива могат да го посетят. Отделно се събираме и си обменяме опит. Най-често тези квалификации са онлайн. Аз също участвам в тях и се старая да бъда полезна с моята специалност – Информационни технологии. Неотдавна запознах колегите с интерактивните платформи Canva и Nearpod. Някои дори вече ме надминаха с работата си в тях. Присъединих към Canva и моите ученици, защото в нея се работи лесно и интересно. Тук те правят уникални дизайни, рисуват, сглобяват.

 

 

Училището е известно и с приобщаването на родителите към учебно-възпитателната дейност. Как постигате това?

Ако се скъса връзката училище – родители – деца, чудеса да вършат учителите, няма да постигнат нищо. Затова много държим на нея. Немалко родители участват като лектори в нашите часове, и то не само в Седмицата на бащата. Правим тренинги с тях. Любим лектор им е Младен Владимиров. Родители присъстват и на открити уроци. Разчитаме на тях, но и те са много отговорни, отзовават се.

Да поговорим и за материалната база. Видно е, че постоянно я подобрявате, но като площ е недостатъчна. Добре, че строителството на новата постройка напредва. Кога ще влезе в експлоатация и какви кабинети ще са разположени в нея?

Имаме уверение, че за Коледа строителните дейности ще приключат. Тогава ще започнем да я обзавеждаме, което ще направим със собствени средства. Искаме да стане удобна и уютна. Надяваме се експлоатацията й да започне напролет.

Това, което отсега мога със сигурност да кажа, е, че на тавана ще обособим STEM център. Имаме нужда и от добре оборудван езиков кабинет. Всички го заслужават – и учители, и ученици. За останалите помещения ще решаваме в движение, защото изискванията към училищата се променят, обстановката е динамична.

Както се казва, на последната права сте. Няма съмнение, че ще постигнете и тази цел. Нека новата учебна година бъде за колектива на училището най-успешната от всички досега!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене