Вечерни новини! Искане на бизнеса: Компенсации за тока и през 2023 г

В изготвяния в момента проект на държавен бюджет за 2023 г. да бъдат предвидени средства за продължаване на програмата за компенсиране на бизнеса за високите цени на тока и след 1 януари 2023 г., настояват от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). За целта може да се ползват като източник, наред с БЕХ, и неочакваните печалби при електропроизводството в частния сектор, посочват от АОБР в писмо до служебния премиер и министри от кабинета му.

Обръщаме внимание, че компенсациите не са „помощи“, а връщане на надвзетото от предприятията, в резултат от изкривения пазар, посочват от АОБР. Членовете на организацията създават 86% от брутната добавена стойност (БДС) в икономиката и дават работа на 82% от наетите в България. „Асоциацията няма да се поколебае да използва всички законни средства, за да се противопостави на прекратяване или забавяне на програмата за компенсиране. Тя не ползва средства от Държавния бюджет, а нейното прекратяване или влошаване на условията би обрекло огромна част от българските предприятия!“, посочват от АОБР.

Работодателите настояват за спешно приемане на Постановление на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации за високите цени на електроенергията през четвъртото тримесечие на 2022 г., с оглед изтичането на 30 септември 2022 г. на срока на действие на настоящото Постановление на МС.

„Евентуално забавяне на подобно решение ще доведе до тежка ликвидна криза в огромната част от небитовите потребители на ел. енергия, с краен ефект – спиране на производства и съкращаване на работни места. На фона на продължаващите серия от кризи, българският бизнес не е в състояние да понесе пореден ценови удар. Припомняме, че в групата на небитовите потребители, освен предприятията, са и всички обществени институции – болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.“, посочват от АОБР.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене