Изложба „Светове“ ще бъде открита на 1 септември

Местна инициативна група – Гоце Делчев –  Гърмен – Хаджидимово Ви кани на официално откриване на изложба „Светове“, което ще се състои на 01 септември (четвъртък) 2022 г. от 18:30 часа, в залата на Неврокопска митрополия в град Гоце Делчев.

В изложбата участват 14 местни автори и  гости от Румъния и Гърция, които представят свои творби в областите  живопис, художествена фотография и керамика.

Участници: Антоанета Пеева, Георги Зайков, Димитър Бешин, Димитър Сърбов, Димитър Хаджиангелов, Димитър Харисков, Добринка Харискова, иконом Евгени Мангалов, Злата Златкова, Ивайло Костадинов, Кръстю Шилев, Николай Маринов, Сашо Харисков, Халил Хасанов (България),  Анна Джелепи и  Николаос Томаидис (Гърция) и автори от Румъния.

Експозицията може да бъде видяна до 04.09.2022 година.

Изложба „Светове“ се организира от Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, в рамките на проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ). Проектът се финансира по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проект „Елате и вижте“ се изпълнява от Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово (България) в партньорство с местни инициативни групи от Румъния (МИГ „Ниска крайречна горичка“ и МИГ „Лидер Бистрица Насуд“), Гърция (МИГ Кавала, Агенция за развитие) и Турция (МИГ Чамели).

ОЧАКВАМЕ ВИ

ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ !

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене