През миналата година дейност пред НСИ са отчели 28 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване

Те са най – добре! Печалбите на застрахователите растат

С 32 на сто през 2021 г.

7,7 млрд. лв. инвестирали фондовете за втора пенсия

С 32 на сто са са се увеличили печалбите на застрахователните дружества през 2021 г. спрямо предходната, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Общата печалба на лицензираните 45 компании е 239 млн. лв., а активите им са на обща стойност 8,59 млрд. лева.

През 2021 г. застрахователите у нас са реализирали оборот от 3,29 млрд. лв.

Активите на опериращите 10 пенсионни дружества са на обща стойност 538 млн. лева. Реализираните от тях приходи са за общо 332 млн. лева, а печалбата им достига 73 млн. лева.

Балансовата стойност на активите им е над 19,6 млрд. лева, а направените инвестиции – 7,7 млрд. лева. Близо две трети от инвестициите, които са направили тези фондове са в активи от от емитенти извън България – 76,4% от всички инвестиции.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене