Вечерни новини! Национална агенция за приходите започна традиционната акция по така наречения способ „таен клиент“.

Национална агенция за приходите започна традиционната акция по така наречения способ „таен клиент“.

Запечатват масово търговски обекти и заведения в курортите. Служители от звеното за фискален контрол са проверили и след това са приложили санкцията запечатване за 1 месец. Други търговци са с издадени актове за административни нарушения.

Най-честите нарушения, които са констатирали проверяващите са неиздаване на касови бележки и разминаване между маркираните на касовия апарат суми и наличностите в касата.

В рамките на проверките данъчните инспектори са направили контролни покупки и така са установили нарушителите. От НАП напомнят, че право на всеки клиент е да поиска своята касова бележка при всяка покупка като гаранция за стоките и услугите, които получава.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене