Държавен чиновник мачка закона

Завесата за водевила „Предстоящите парламентарни избори“ е вдигната. В стремежа си да се възползват от  всеки удобен случай, за да докажат своята грижа за съдбините на публиката, актьорите в някои случаи преиграват. И дори с лека ръка не зачитат законите, стига разбира се да има кой да им уйдисва на акъла.

Такъв е случаят с организирано от представители на „Демократична България“ в Пловдив рехаво „шествие“ и още по-рехавата „жива верига“ (от двадесетина човека), чиято цел бе да спрат събарянето на един от тютюневите складове на бул. „Христо Ботев“ 51 в града под тепетата. Загрижени за запазване на архитектурното наследство, участниците в този протест обаче бяха пропуснали да се информират, че точно в този случай става дума за сграда, която не попада в списъка на архитектурно-строителните недвижими културни ценности и не е паметник на културата. Независимо че е ситуирана в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“. А и собствениците й – акционерното дружество със специална инвестиционна цел „Кепитъл Холдинг Груп“, съвсем чинно са

минали цялата административна процедура

и са спазили всяка буква на закона, за да получат разрешение да разрушат старата, изоставена постройка.

Този факт им дава законовото право да поискат и да получат одобрените, съгласувани и подписани от общинската администрация в Пловдив проекти на плана за безопасност и здраве и плана за управление на строителните отпадъци. След което, следващата резонна стъпка е да преминат към разчистването на терена и да започнат проектирането на новата сграда. Колкото до фасадата й, тя със сигурност ще трябва да бъде одобрена и от Националния институт по недвижимо и културно наследство поради обстоятеството, че мястото, както отбелязахме, се намира в историческата зона на Пловдив

Това не е новина и представителят на „Кепитъл Холддинг Груп“ Стоян Стоянов каза по този повод пред пред „Банкеръ“:

Компанията, която представлявам, винаги се е ръководила от желанието да запази духа на архитектурното завещание в градската среда. Никой няма намерение да внася екстравагантна еклектика в този историческата зона. Със сигурност ще подготвим проект, който да съчетава мoдepнa ĸoнцeпция, която обаче ще бъде подчинена на  идеята за cъxpaняване  на apxитeĸтypния и иcтopичecĸия cпoмeн зa това историческо мяcтo.

Нещо повече, ние сме заснели и обследвали фасадата и със сигурност, това не е за да имаме снимки за спомен…“.

 

 

Стоян Стоянов – представител на „Кепитъл Холддинг Груп“

 

 

 

 

 

Всичко хубаво, но правата на инвеститорите у нас, дори когато те са с най-добри намерения и са спазили всички законови изисквания, не са на особена почит.  А когато и

 

 

глашатаите на моралните ценности са по-кресливи,

 

 

работата започва да придобива гротестен вид.

 

 

Старт на кампанията срещу намеренията на „Кепитъл Холдинг Груп“ дава арх. Петкана Бакалова. В последните години тя не пропуска да изгражда образа си на непримирим радетел за запазване на архитектурните паметници у нас.

 

 

Безапелационна опора й е мъжът до нея. Това е директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) арх. Петър Петров.

 

 

Съвсем неотдавна

 

 

имената на двамата бяха забъркани в скандал

 

 

за забавени разкопки и обновяването на културни обекти в страната с европейски средства. Сигналът за това „тупкане на топката“ беше подаден от кметове от Националното сдружение на общините в България. Те бяха категорични, че така има опасност от загубата на много финансови средства по Оперативната програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, чийто краен срок за приключването на проектите е в края на 2023-та. Ако това не се случи, парите няма да бъдат възстановени от Европейската комисия. Стана ясно, че само Община Пловдив има забавени пет проекта, които стоят „на трупчета“ в НИНКН август миналата година.

 

 

Става дума за реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологическия комплекс ”Небет тепе”, за консервацията, реставрацията и експонирането в него, за Урегулираните поземлени имоти, зеленина и археология в старинна градска част на Пловдив, за консервация, реставрация и експониране на античен комплекс ”Източна порта” на Филипопол, за ремонт и преоборудване на Бакаловата къща (категория „местно значение“) с информационен и презентационен център и за вътрешно преустройство на постройка в двора към Баятова къща (категория национално значение) – обслужваща сграда към Археологически комплекс „Небет тепе“.

 

 

Архитекти, запознати с игрите в гилдията, твърдят, че съгласуването на тези проектите се бави в НИНКН заради арх. Бакалова, която загубила конкурса за тяхното проектиране. Спечелил екипът, чийто ръководител е инж. Таня Петкова.

 

 

Правим тази препратка неслучайно, защото, за разлика от дългогодишното „изчакване“ за съгласуването на въпросните проекти, в сегашният случай

 

 

Реакцията на НИНКН е повече от светкавична.

 

 

Внимателният прочит на документите, свързани със сегашното разчистване на терена на бул. „ Христо Ботев” 51, повдига редица въпроси. А хронологията на събитията е следната:

 

 

Одобрените книжа от община Пловдив , свързани с разрешението за разрушаването на сградата, носят печата на районната администрация и са с дата 11 август.

 

 

На 12 август главният архитект на община Пловдив Димитър Ахрянов изпраща писмо до НИНКН, с което ги уведомява за започващите дейности по премахването на сградата и разчистването на терена.

 

 

На 17 август арх. Петър Петров, с официално писмо до арх. Ахрянов, на практика потвърждава издаденото от НИНКН през 2017 г.  удостоверение, че сградата в терена на „Кепитъл Холддинг Груп“ не притежава статут на недвижима културна ценност.

 

 

В същото време обаче, с друго писма с дата …16 август, арх. Петров уведомява общинската администрация на Пловдив, че тази сграда вече била включена в списък със сгради в Пловдив, които се „очаква“ Националният институт за недвижимо културно наследство да класифицира като паметници на културата.

 

 

За разлика от другите вписани в този списък,

 

 

стигнали до „заключителна оценка“, специално в този случай била направена „предварителна“ оценка на обекта, която изведнъж установила, че сградата има качества и от НИНКН дават предложение тя да бъде декларирана като единична недвижима културна ценност от местно значение.

 

 

Странното е, че тази известна с мудните си производства институция, които в някои случаи отнемат години, сега действа като шпиц команда…?!

 

 

Но обяснението идва много бързо със следващия изненадващ ход на арх. Петров. Независимо, че реално неговият статут е на държавен чиновник, той изненадващо се появи ( бел.а. – в работното си време ) на протеста, организиран от политическа партия. И още по-абсурдното в тази ситуация е, че на практика протестира срещу казус, чието решение е взето преди години именно от ведомството, което представлява.

 

 

„Банкеръ“ се опита да разнищи тази история в разговор с арх. Петров. Пред репортер на изданието ни той обясни, че присъствал на протеста едва ли не като стожер на морала, но в същото време бил съвсем наясно, че това което прави фирмата-собственик на имота си е съвсем законно. Опита се да ни обясни същои, че в бъдеще щяло да се вземе решение за промяна на статута на сградата, но това все още не се било случило…?!

 

 

Дали пък ние нещо сме се объркали, като смятаме, че държавният чиновник преди всичко е длъжен да спазва закона, а личните и политическите си пристрастия трябва да остави у дома?

 

 

Защото инак нещата някак си намирисват.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене