Със съдебното решение Министерството на иновациите и растежа е задължено както да плати субсидията от около 140 000 лв. на „Престиж Бизнес-93“, така и да преведе по сметките й 4030 лв. разноски по делото.

Собствениците на „Престиж Бизнес-93“ осъдиха Министерството на иновациите за отказана субсидия заради пандемията, плащат им около 140 000 лв. плюс 4000 лв. за съдебни разноски

Благоевградската фирма „Престиж Бизнес-93“ ООД на Георги Шапков и Любен Янев успя да осъди Министерството на иновациите и растежа заради отказа на ведомството да я включи в списъка на фирмите, подпомогнати от държавата заради буквалното затваряне на държавата по време на пандемията от коронавирус. Помощта в размер на около 140 000 лв. на фирма се изплащаше от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. по мярката “Подкрепа на
средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19” в рамките на приоритетна ос 2 “Предприемачество и капацитет за растеж на малките и средните предприятия”.

Изискванията към кандидатите – юридически лица и еднолични търговци, бяха да имат минимум две приключили финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата и да отговарят на критериите за средни предприятия, тоест годишният им оборот да е бил повече от 500 000 лв.
За да изпълни критерия за годишен оборот, „Престиж бизнес-93“ ООД кандидатства за държавната субсидия заедно с “Алегро 2000” ООД, в която Георги Шапков и Любен Янев са съдружници със софиянеца Васил Синигерски. Двете фирми са в договорни отношения за съвместна дейност от 2016 г.
Парадоксалното е, че през януари 2021 г. двамата благоевградски бизнесмени получават уведомително писмо от оперативната програма, че проектното им предложение е получило 22 точки и е одобрено за финансиране, но месец по-късно парите са отказани. Мотивът на управляващия орган е, че нямало достатъчно доказателства за свързаността на двете фирми и съвместната им дейност в областта на логистиката, дистрибуцията, маркетинга и продажбите при търговия на едро и дребно с канцеларски материали, офис консумативи, техника, мебели и др. стоки.
Справка в Търговския регистър обаче показва, че Шапков и Янев притежават 45,6% от дружествения капитал на “Алегро 2000” ООД, търговската дейност на двете фирми е аналогична, едни и същи са пазарите им и затова ВАС преценява, че двете фирми са достатъчно свързани, за да кандидатстват за субсидията.
Със съдебното решение Министерството на иновациите и растежа е задължено както да плати субсидията от около 140 000 лв. на „Престиж Бизнес-93“, така и да преведе по сметките й 4030 лв. разноски по делото.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене