Мюсюлманско изповедание достигна до близо 10 хиляди души чрез националната кампания „Да споделим курбана си!“

Мюсюлманско изповедание достигна до близо 10 хиляди души чрез националната кампания „Да споделим курбана си!“. С подкрепата на вярващите институцията отново изгради мост между дарители и нуждаещи се.

В доклада си за резултатите от кампанията отдел „Социален“ посочи, че по банковите сметки на Главното мюфтийство са постъпили средства за закупуване и колене на 330 овена. Сдружение „Хасене“ от своя страна е дарило 210 овена, а постъпилите курбани в Районните мюфтийства са около 600.

Курбанското месо беше раздадено чрез Районните мюфтийства на нуждаещи се хора, сираци и социални центрове в страната.

С даренията на мюсюлманите, Изповеданието достигна до близо 10 000 души. Част от курбана беше заделен за нуждите на духовните училища и организирането на пикници за учениците от летните Коран курсове.

Чрез кампанията и през тази година бяха подкрепени хората от бедните страни. Главното мюфтийство изпрати 125 курбана в Африка.

„Най-важното, разбира се, е че отново празнувахме Курбан Байрам заедно. Служителите на Мюсюлманското изповедание посетиха домовете на хората, за да ги поздравяват с усмивка, благи думи и най-добри пожелания за големия ни празник. Едно парче месо няма да промени живота ни, но е важен жестът, споделянето, братството и уважението, което показваме един към друг в името на Аллах. Всевишният ни е създал с различен статус, за да си помагаме морално и материално“, заяви заместник главният мюфтия Бейхан Мехмед.

Мюсюлманското изповедание изказва благодарности на всички мюсюлмани за дарените курбани!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене