Община Благоевград спаси отказаните от МРРБ 20 000 лв. от проекта за социалните жилища

ВАС отхвърли жалбата на община Благоевград срещу отказа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да направи окончателно плащане на 20 000 лв. за социалните жилища в IV микрорайон, защото в същото решение обяви за нищожен този отказ. Постанови и още едно соломоновско решение – МРРБ да плати на община Благоевград 113,05 лв. съдебни разходи, а общината да преведе на министерството 249,77 лв. за същото.

Така 3 г. след официалното откриване на 183 нови социални жилища в кв. „Освобождение“ община Благоевград най-сетне финализира делото за непризнати разходи по проект за европейско финансиране в размер на 9,5 млн. лв. В крайна сметка съдът призна, че общината трябва да получи отказаните 19 929 лв.

Мотивите на оперативната програма за отказа бяха забавено оборудване на жилищата, липса на платежни нареждания и банкови извлечения, доказващи, че разходите за възнаграждения на екипа за м. май 2019 г. са платени преди датата, на която изтича срокът на административния договор – 21.05.2019 г., дефекти и несъответствия по изпълнените СМР на блоковете, и др. Според ВАС обаче оборудването все пак е дошло, заплатите в общината се плащат за предходния месец, а дефектите са отстранени и това е констатирано при последващите проверки.

Решението не подлежи на обжалване.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене